Apa yang dimaksud dengan teks persuasif​

Apa yang dimaksud dengan teks persuasif​

Jawaban:

Teks persuasif

Teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan atau menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat.

Ciri-ciri teks persuasif:

  • Berisi kata-kata ajakan
  • Menyakinkan pembaca
  • Berisi data dan fakta