Jika pH larutan 0,01 M suatu asam lemah HA adalah 4, maka tetapan asam (Ka) adalah …..

jawaban :

masih inget kan yah rumus pH
pH = – log ( [Ha] x Ka)^1/2
Nah tinggal kita masukin aja komponen-komponennya.

pH = – log ( [Ha] x Ka)^1/2
2 pH = – log ( [Ha] x Ka)
– log 10^(-2•pH) = = – log ( [Ha] x Ka)
10^(-2•pH ) = – log ( [Ha] x Ka)
10^(-2•4) = [Ha] x Ka
10^-8 = 10^-2 • Ka
Ka = 10^-8 / 10^-2
Ka = 10^-6 = 1 x 10^-6