hakikat dari bela negara adalah

Jawaban dari pertanyaannya adalah sebagai berikut:
Hakikat dari bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara kemudian diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama.