Fungsi kuadrat f(x) = ax² + bx + c memiliki titik puncak (-1,0) dan melalui (2,-3). Nilai a,b, dan c berturut turut adalah

jawaban dari pertanyaan di atas adalah a = -1/3, b = -2/3, dan c = -1/3.

Perhatikan penjelasan berikut ya.

Check Also

Kejayaan peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia berlangsung pada masa pemerintahan Raja Hammurabi tindakan Raja Murabbi yang menandai masa kejayaannya adalah

Kejayaan peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia berlangsung pada masa pemerintahan Raja Hammurabi tindakan Raja Murabbi …