nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara bersumber dari

Nilai nilai yang terkandung di dalam dasar negara bersumber dari…

a. cara kehidupan bangsa itu.
b. uud yang berlaku di negara itu
c, tata nilai yang berlaku pada masyarakat negara itu.
d. budaya nasional modern yang sedang diminati
e. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai bangsa itu

Jawaban: C. Tata nilai yang berlaku pada masyarakat negara itu

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara bersumber dari tata nilai yang berlaku pada masyarakat negara itu.