salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah

salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah

Salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah ?

  1. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
  2. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh
  3. Mendapatkan pekerjaan yang layak
  4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
  5. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

Jawaban: B. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah mempertahankan wilayah negara kesatuan indonesia atau nkri dari serangan musuh.

Check Also

Sebanyak 0,37 gr Ca(OH)²(Mr=74) dilarutkan dalam air sampai volume 250 mL,maka PH larutan yg terbentuk adalah

Diketahui : • Massa dari Ca(OH)₂ = 0,37 gram • Mr Ca(OH)₂ = 74 • …