3a+6=a +10

3a + 6 = a + 10

nilai a yang memenuhi persamaan di atas adalah

3a + 6 = a + 10

3a – a = 10 – 6

2a = 4

a = 4/2

a = 2

Check Also

Bagaimana cara membuat larutan pewarna dalam pembuatan batik jumputan sederhana?​

Bagaimana cara membuat larutan pewarna dalam pembuatan batik jumputan sederhana?​ Jawaban Larutan pewarna untuk batik jumputan dapat berupa pewarna …