Jelaskan apa yang dimaksud dengan aquifer air tanah tertekan dan tidak tertekan!

Jelaskan apa yang dimaksud dengan aquifer air tanah tertekan dan tidak tertekan!

Jawaban

Aquifer air tanah tertekan merupakan suatu air pada lapisan pembawa yang terapit oleh dua lapisan kedap dan orang membor tanah dan menjumpai air tertekan dalam permukaan air bahkan dapat menyembur keluar.

Air tanah tidak tertekan merupakan air tanah yang tidak terapit oleh lapisan penyekap.

Pembahasan

Air tanah merupakan air yang tersimpan pada lajur jenuh kemudian bergerak sebagai aliran melalui batuan bahkan lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi hingga air tersebut keluar sebagai mata air, terkumpul dikolam, danau, sungai bahkan laut. Dengan demikian, pada batas lajur jenuh air disebut dengan muka air tanah. Ada beberapa manfaat air tanah, antara lain:

  1. Untuk keperluan rumah tangga, misalnya mandi, mencuci, memasak bahkan minum.
  2. Untuk kebutuhan industri yang memerlukan air dalam mendukung proses produksi, contohnya pabrik tekstil memerlukan air  untuk pencelupan, industri kulit dalam membersihkan kulit dan lain sebagainya.
  3. Sebagai irigasi pertanian, sawah petani yang jauh dari sumber air. Misalnya sungai umumnya akan membuat sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air tanaman pertanian.
  4. Sebagai sumber pembangkit listrik, misalnya sungai bawah tanah di daerah karst Gombong Selatan yang memanfaatkan aliran air bawah tanah dalam listrik mandiri.
  5. Wujud sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami mengenai biota, sistem hidrologi dan lain-lain.
  6. Air tanah dalam bentuk gua-gua bawah tanah dapat dikembangkan menjadi objek wisata.