Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan suatu barang atau jasa?

Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan suatu barang atau jasa?

Jawaban

Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan antara lain sebagai berikut antara lain sebagai berikut.

  1. Naik turunnya harga produk utama maupun produk pelengkap.
  2. Populasi penduduk.
  3. Trend atau selera yang disenangi masyarakat.
  4. Pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pembahasan

Permintaan adalah barang yang dibeli pada suatu harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam ekonomi yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli sedangkan orang yang menjual bertindak sebagai penawaran. Penawaran adalah barang-barang yang dijual ataupun ditawarkan pada suatu harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam transaksi terjadilah proses tawar-menawar yang akan menjadi kesepakatan antara pihak yang bertindak sebagai permintaan dan pihak yang bertindak sebagai penawaran.