Sebutkan bentuk-bentuk Syaja’ah dan keutamaannya!​

Sebutkan bentuk-bentuk Syaja’ah dan keutamaannya!​

Jawaban

Syaja’ah merupakan suatu sikap berani dalam membela kebenaran. Adapun contoh bentuk sikap syajaah, yakni:

 • Berani mengkritik pemimpin yang bersikap dzalim.
 • Senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama sekalipun beresiko dicibir tetangga.
 • Senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang – orang yang dzalim.

Sikap syaja`ah ini mengandung banyak keutamaan, beberapa diantaranya yakni:

 • Menumbuhkan bibit jiwa yang besar dalam diri
 • Dijamin pahala yang besar oleh Allah SWT
 • Seseorang yang semasa hidupnya bersikap syaja`ah atau senantiasa membela kebenaran dijalan Allah SWT, maka matinya dihukumkan dalam keadaan syahid.

Pembahasan

Bila ditinjau secara bahasa, syaja`ah merupakan bahasa Arab yang bermakna keberanian atau keperwiraan, Adapun pengertian secara istilah, syaja`ah merupakan sikap keteguhan hati, kekuatan pendirian serta sikap berani seseorang dalam membela kebenaran dijalan Allah SWT secara bijaksana dan terpuji.

Adapun syaja’ah terbagi menjadi 2 macam, yakni:

 1. As-Syaja’ah Harbiyyah, yakni merupakan bentuk sikap keberanian yang diperlihatkan secara terang-terangan. Contohnya yakni keberanian seseorang saat berada didalam medan tempur di waktu perang.
 2. As-Syaja’ah Nafsiyyah, yaitu merupakan bentuk sikap keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. contohnya yakni berani membenarkan yang benar sekaligus berani mengingatkan akan hal yang salah.

Berikut keutamaan syaja`ah, antara lain:

 • Menumbuhkan bibit jiwa yang besar dalam diri
 • Dijamin pahala yang besar oleh Allah SWT
 • Seseorang yang semasa hidupnya bersikap syaja`ah atau senantiasa membela kebenaran dijalan Allah SWT, maka matinya dihukumkan dalam keadaan syahid.