Sebutkan bentuk-bentuk Syaja’ah dan keutamaannya!​

Sebutkan bentuk-bentuk Syaja’ah dan keutamaannya!​

Jawaban

Syaja’ah merupakan suatu sikap berani dalam membela kebenaran. Adapun contoh bentuk sikap syajaah, yakni:

 • Berani mengkritik pemimpin yang bersikap dzalim.
 • Senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama sekalipun beresiko dicibir tetangga.
 • Senantiasa berkata, bertindak, dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang – orang yang dzalim.

Sikap syaja`ah ini mengandung banyak keutamaan, beberapa diantaranya yakni:

 • Menumbuhkan bibit jiwa yang besar dalam diri
 • Dijamin pahala yang besar oleh Allah SWT
 • Seseorang yang semasa hidupnya bersikap syaja`ah atau senantiasa membela kebenaran dijalan Allah SWT, maka matinya dihukumkan dalam keadaan syahid.

Pembahasan

Bila ditinjau secara bahasa, syaja`ah merupakan bahasa Arab yang bermakna keberanian atau keperwiraan, Adapun pengertian secara istilah, syaja`ah merupakan sikap keteguhan hati, kekuatan pendirian serta sikap berani seseorang dalam membela kebenaran dijalan Allah SWT secara bijaksana dan terpuji.

Adapun syaja’ah terbagi menjadi 2 macam, yakni:

 1. As-Syaja’ah Harbiyyah, yakni merupakan bentuk sikap keberanian yang diperlihatkan secara terang-terangan. Contohnya yakni keberanian seseorang saat berada didalam medan tempur di waktu perang.
 2. As-Syaja’ah Nafsiyyah, yaitu merupakan bentuk sikap keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. contohnya yakni berani membenarkan yang benar sekaligus berani mengingatkan akan hal yang salah.

Berikut keutamaan syaja`ah, antara lain:

 • Menumbuhkan bibit jiwa yang besar dalam diri
 • Dijamin pahala yang besar oleh Allah SWT
 • Seseorang yang semasa hidupnya bersikap syaja`ah atau senantiasa membela kebenaran dijalan Allah SWT, maka matinya dihukumkan dalam keadaan syahid.

Check Also

Kejayaan peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia berlangsung pada masa pemerintahan Raja Hammurabi tindakan Raja Murabbi yang menandai masa kejayaannya adalah

Kejayaan peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia berlangsung pada masa pemerintahan Raja Hammurabi tindakan Raja Murabbi …