Berikan pendapat anda mengenai dua tipe pengambilan keputusan yang ada dan berikan contohnya!

Berikan pendapat anda mengenai dua tipe pengambilan keputusan yang ada dan berikan contohnya!

Jawaban

Macam-macam jenis pengambilan keputusan yang diberikan oleh Herbert Simon secara generik atau umum yaitu membedakan antara 2 jenis keputusan. Tipe keputusan tadi yaitu yang pertama Keputusan yg terprogram atau programmed decision dan Keputusan yang tidak terprogram atau non- programmed decision.

Pembahasan

Keputusan yang terprogram (programmed decision) merupakan keputusan yang terstruktur atau yg ada berulang– ulang kali. Sebagai misalnya merupakan pada menetapkan jumlah bahan baik yang wajib tersedia pada gudang, tidak mampu terlepas berdasarkan proses perhitungan yang biasa digunakan. Sedangkan Keputusan yang tidak terprogram (non-programmed decision) yaitu bila keputusan baru pertama kali ada dan tidak tersusun (unstructured). Keputusan semacam itu memerlukan penanganan spesifik, buat memecahkan perkara, lantaran belum terdapat panduan spesifik pada menangani perkara tadi.