Salah satu model pembelajaran terpadu yang disusun oleh Jacobs adalah model kurikulum yang berorientasi pada satuan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Maksudnya adalah model pembelajaran masih berorientasi pada suatu mata pelajaran tertentu saja. Diskusikan model pembelajaran terpadu menurut tokoh lain! uraikan tentang konsep pembelajaran terpadu tersebut!.

Salah satu model pembelajaran terpadu yang disusun oleh Jacobs adalah model kurikulum yang berorientasi pada satuan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Maksudnya adalah model pembelajaran masih berorientasi pada suatu mata pelajaran tertentu saja. Diskusikan model pembelajaran terpadu menurut tokoh lain! uraikan tentang konsep pembelajaran terpadu tersebut!.

Jawaban

Berikut adalah konsep dari pembelajaran terpadu.

  • Memutuskan mata pelajaran yang hendak dipadukan.
  • Memahami bagaimana kompetensi dasar di semester pada seluruh bidang atau mata pelajaran.
  • Mengkaji parameter dan hasil pembelajaran di semua mata pelajaran.
  • Memilah dan mengambil tema yang mana bisa menjadi pemersatu.
  • Mengembangkan suatu tema tersebut.
  • Menyusun atau membangun pemetaan korelasi antara kompetensi dari seluruh bidang atau mata pelajaran dengan tema.
  • Merumuskan keseluruhan pembelajaran yang terpadu.

Pembahasan

Ruang lingkup dalam suatu tema yang hendak ditentukan akan lebih baik jika tidak begitu luas ataupun terlalu sempit. Apabila ruang lingkup dari tema tersebut terlalu luas, jadikan saja sebagai anak tema dimana topiknya lebih spesifik.