Jelaskan arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami’, dan Al-Basir!

Jelaskan arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami’, dan Al-Basir!

Jawaban

Berikut adalah arti dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami’, dan Al-Bashir:

  1. Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui.
  2. Al-Khabir, artinya Allah Maha Waspada.
  3. As-Sami’, artinya Allah Maha Mendengar.
  4. Al-Bashir, artinya Allah Maha Melihat.

Pembahasan

Semua istilah yang diminta artinya pada soal di atas adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama indah Allah SWT yang diambil langsung di dalam Al-Quran. Dengan demikian jelas bahwa Asmaul Husna ini bukan bikinan manusia sebab dijumpai langsung sama firman-firman Allah SWT. Asmaul Husna ini adalah nama indah yang juga mewakili sifat Maha Sempurna Allah SWT. Jumlah keseluruhan Asmaul Husna masih diperselisihkan para ulama. Ada yang menyebut jumlahnya ribuan atau ratusan. Meski begitu, jumlah yang paling banyak disepakati adalah 99 saja.

Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami’, dan Al-Bashir termasuk ke dalam 99 asmaul husna yang wajib untuk kita ketahui. Al-Alim menunjuk pada sifat Allah SWT yang mengetahui segala-galanya sehingga tak ada yang tersembunyi dari-Nya. Al-Khabir adalah Asmaul Husna yang menunjuk sifat Allah yang senantiasa waspada. Waspada maksudnya Ia mengikuti dan mengawasi segalanya sehingga tak ada yang luput dari pengetahuan-Nya. As-Sami dan Al-Bashir artinya adalah Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Kedua sifat ini juga berkaitan dengan sifat Allah yang mengetahui segalanya.