Jelaskan makna lagu Mak Inang yang berasal dari Sumatra Barat!

Jelaskan makna lagu Mak Inang yang berasal dari Sumatra Barat!

Jawaban

Makna yang terkandung dalam lagu “Mak Inang” adalah suatu ungkapan rasa rindu dan kesepian yang dirasakan oleh orang yang sedang merantau (berada jauh dari kampung halamannya).

Pembahasan

Lagu “Mak Inang” adalah sebuah lagu tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Lagu ini biasanya dilagukan untuk mengiringi tarian tradisional  Berikut adalah lirik dari lagu tersebut:

 Kami ini tak pandai menari, sebarang tari kami tarikan
Kami ini tak pandai menari, sebarang tari kami tarikan
Kami ini tak ahli menyanyi, sebarang nyanyi kami nyanyikan
Kami ini tak ahli menyanyi, sebarang nyanyi kami nyanyikan

  Singkarak kotanya tinggi, asam pauh dari seberang
Singkarak kotanya tinggi, asam pauh dari seberang
Awan b’raraklah ditangisi, badan jauh di rantau orang
Awan b’raraklah ditangisi, badan jauh di rantau orang

  Asam pauh dari seberang, tumbuhnya dekat tepinya tebat
Asam pauh dari seberang, tumbuhnya dekat tepinya tebat
Badan jauh di rantau orang, sakit siapa akan mengubat
Badan jauh di rantau orang, sakit siapa akan mengubat

Dari lirik tersebut, dapat dilihat bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah rasa kesepian dan rindu yang dialami oleh orang yang sedang merantau akan kampung halamannya. Selain itu, lirik tersebut juga menggambarkan rasa khawatir yang dirasakan terhadap kemungkinan akan jatuh sakit, karena ketika seseorang sedang merantau sendirian, tidak ada orang dekat yang dapat merawatnya.