Sebut dan jelaskan macam-macam aliran yang dianut dalam teori Persoalan Pendahuluan, dan teori manakah yang sebaiknya dianut oleh Indonesia menurut Prof. S. Gautama beserta alasannya.

Sebut dan jelaskan macam-macam aliran yang dianut dalam teori Persoalan Pendahuluan, dan teori manakah yang sebaiknya dianut oleh Indonesia menurut Prof. S. Gautama beserta alasannya.

Jawaban

Aliran yang dianut dalam teori Persoalan Pendahuluan, yaitu:

  • Aliran Lex Causae
  • Aliran Lex Fori
  • Aliran Ketiga

Menurut Prof. S Gautama, Aliran yang sebaiknya diterapkan di Indonesia yakni aliran ketiga, karena Hakim di Indonesia wajib memeriksa persoalan pendahuluan sebelum memasuki pokok perkara.

Pembahasan

Aliran dalam teori persoalan pendahuluan, sebagai berikut:

  • Aliran Lex Causae, hukum berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan dan sebagai hukum menyelesaikan persoalan pokok.
  • Aliran Lex Fori, hukum berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan hukum.
  • Aliran Ketiga, hukum berlaku tergantung sumber peristiwa. Aliran Lex Causes digunakan jika persoalan pendahuluan menjadi sumber, Aliran Lex Fori digunakan jika persoalan pendahuluan menjadi kondisi.