Sebutkan 3 faktor runtuhnya kerajaan Majapahit!

Sebutkan 3 faktor runtuhnya kerajaan Majapahit!

Jawaban

Tiga faktor yang menyebabkan Kerajaan Majapahit runtuh adalah:

  1. Kematian Hayam Wuruk
  2. Terjadinya perang Paregreg
  3. Konflik internal Kerajaan Majapahit

Pembahasan

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Budha yang berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Majapahit di dirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan kerajaan yang menguasai hampir di seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit memiliki tiga pusat pemerintahan tetap yang berada di wilayah Jawa Timur. Namun Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran hingga keruntuhan. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit antara lain:

  • Terjadinya perang paregreg
  • Kematian Hayam Wuruk
  • Konflik internal Kerajaan Majapahit
  • Bangkitnya Malaka
  • Pengaruh Dinasti Ming
  • Masuknya pengaruh agama Islam
  • Kemunculan Kerajaan Demak