Jelaskan apa yang dilakukan pemerintahan Turki Usmani ketika melihat kemajuan peradaban Eropa!

Jelaskan apa yang dilakukan pemerintahan Turki Usmani ketika melihat kemajuan peradaban Eropa!

Jawaban

Kemajuan-kemajuan negara eropa dalam segi teknologi militer, industri perang membuat negara Turki Usmani menjadi negara yang kecil dihadapan negara eropa. Oleh karena itu, Turki Usmani melakukan pembaharuan agar dapat menyaingi kemajuan peradaban eropa, dengan cara:

  1. Mengirimkan ahli militer dari Eropa untuk pembaharuan pada bidang militer dalam kerajaan Turki Usmani dan akhirnya untuk pertama kali sekolah militer di Tuki Usmani dibuka
  2. Membuka percetakan di Istanbul untuk kemajuan bidang pengetahuan
  3. Mengadakan penerjemahan buku Eropa kedalam bahasa Turki
  4. Membubarkan tentara Jennisary dan mengubah struktur kerajaan Turki

Pembahasan

Di pertengahan abad masehi adalah waktu dimana negara Eropa mengalami kemunduran, sementara negara-negara Arab mengalami kondisi yang mulai berkembang. Salah satunya adalah kerajaan Turki usmani. Kerajaan Turki Usmani awalnya hanya memiliki daerah kekuasaan yang sedikit, namun saat Orkhan sebagai pemimpin Turki Usmani pada bidang militer, akhirnya Turki Usmani mengalami banyak kemajuan terkhusunya perkembangan agama islam yang begitu luar biasa.

Masa kejayaan Turki Usmani berlangsung sangat lama dan masa ini merupakan point penting bagi penyebaran islam didunia.  Namun, di tahun 1520-1924 selama hampir 3 abad, kerajaan Turki Usmani mengalami kemunduran hingga keterjatuhan. Kemajuan-kemajuan negara eropa dalam segi teknologi militer , industri perang membuat negara Turki Usmani menjadi negara yang kecil dihadapan negara Eropa.

Oleh karena itu, Turki Usmani melakukan pembaharuan agar dapat menyaingi kemajuan peradaban Eropa, dengan cara:

  1. Mengirimkan ahli militer dari Eropa untuk pembaharuan pada bidang militer dalam kerajaan Turki Usmani dan akhirnya untuk pertama kali sekolah militer di Tuki Usmani dibuka
  2. Membuka percetakan di Istanbul untuk kemajuan bidang pengetahuan
  3. Mengadakan penerjemahan buku Eropa kedalam bahasa Turki
  4. Membubarkan tentara Jennisary dan mengubah struktur kerajaan Turki

Check Also

persoalan apa yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah?

Persoalan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah adalah hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, …