Seorang pengrajin emas mencampurkan 90 gram emas murni dengan 10 gram tembaga dan 20 gram perak untuk membuat emas perhiasan. Besarnya kadar emas dalam emas perhiasan adalah

Seorang pengrajin emas mencampurkan 90 gram emas murni dengan 10 gram tembaga dan 20 gram perak untuk membuat emas perhiasan. Besarnya kadar emas dalam emas perhiasan adalah

Jawaban

Diketahui kadar emas murni 90 gram. Diperoleh kadar emas dalam perhiasan adalah 75% atau 18 karat

Pembahasan

Emas adalah logam mulia yang biasa dijadikan perhiasan atau harta berharga. Selain itu, emas merupakan alat investasi yang populer dan dipercaya dari zaman dahulu hingga zaman kini. Biasanya pada perhiasan bahan yang terkandung bukan emas saja, tetapi ada logam-logam lain seperti perak, tembaga, dll. Oleh karena itu ada istilah emas 24 karat, 23 karat, 22 karat, dst. Untuk mengetahui kadar emas pada perhiasan dapat menggunakan cara hitung persentase emas murni pada perhiasan, kemudian kalikan persentase yang sudah di desimalkan dengan 24 atau nilai tertinggi dari perhitungan karat.

Diketahui:

Kandungan emas murni = 90 gram

Kandungan tembaga = 10 gram

Kandungan perak = 20 gram

Ditanya:

Berapa kadar emas dalam perhiasan tersebut?

Jawab:

Berat perhiasan total = 90 + 10 + 20 gram

= 120 gram

Persentase kandungan emas = ×100%

= 75%

= 0,75

Kadar emas dalam perhiasan = 0,75 × 24

= 18 Karat

Jadi kadar emas dalam perhiasan tersebut adalah 18 Karat.