Jelaskan mengenai unsur keluwesan dalam senam irama!

Jelaskan mengenai unsur keluwesan dalam senam irama!

Jelaskan mengenai unsur keluwesan dalam senam irama!

Unsur keluwesan dalam senam irama adalah kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan. Keluwesan dapat dilatih dengan latihan gerakan secara rutin.

Keluwesan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan. Keluwesan dapat dilatih dengan latihan gerakan secara rutin. Selain Keluwesan senam berirama memiliki unsur-unsur gerakan yang sangat diperlukan.Berikut unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama:
– keseimbangan
– fleksibilitas
– kontinuitas
– ketetapan dengan irama
– keindahan
– Keluwesan

Jadi, unsur keluwesan dalam senam irama adalah kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan. Keluwesan dapat dilatih dengan latihan gerakan secara rutin.