Bagaimana cara mewujudkan penghambatan diri kepada Allah SWT. Sebagai bentuk dari hikmah beriman kepada Allah SWT?

Bagaimana cara mewujudkan penghambaan diri kepada Allah SWT. Sebagai bentuk dari hikmah beriman kepada Allah SWT?

Jawaban

Berikut ini merupakan cara mewujudkan penghambaan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk dari hikmah beriman kepada Allah SWT adalah dengan:

  • Dengan menjalankan syariat islam yang sesuai.
  • Dengan menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya.
  • Dengan taat dalam beribadah.
  • Dengan tidak ragu dalam membela agama Allah.

Pembahasan

Iman kepada Allah adalah adanya perasaan yakin dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia.

Dengan beriman kepada Allah kita akan mendapatkan beberapa hikmah antara lain, yakni:

  • Hati menjadi tenang.
  • Diberi kemudahan hidup.
  • Mencegah perbuatan syirik.
  • Memperoleh kebahagiaan sesungguhnya.

Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Tumbuhan, hewan dan manusia adalah termasuk yang diciptakan oleh Allah SWT. Pencipta disebut Al Khaliq, dan ciptaan Allah SWT di sebut Makhluk.

Adapun hukum beriman kepada Allah untuk setiap umat Islam adalah wajib ‘ain. Wajib i’an merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah mukallaf yakni orang Islam yang berakal dan sudah masuk pada usia baligh.