Menghubungkan antara titik atau kaki komponen satu dengan yang lain pada pcb disebut dengan proses

Menghubungkan antara titik atau kaki komponen satu dengan yang lain pada pcb disebut dengan proses

Menghubungkan antara titik atau kaki komponen satu dengan yang lain pada pcb disebut dengan proses

Jawaban

Proses menyolder atau merakit menggunakan solder adalah proses menghubungkan antara kaki komponen atau titik satu dengan yang lain pada PCB disebut dengan proses. Proses ini merupakan proses umum dalam membuat suatu unit elektronika.

Pembahasan

PCB atau yang biasa dikenal dengan Print Circuit Board adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen atau unit elektronika dalam komputer dengan lapisan jalur konduktor yang terdapat pada PCB.

Fungsi PCB antara lain:

  • Sebagai tempat untuk menyusun komponen/unit elektronik sehingga terpasang lebih terorganisir dan rapih.
  • Berfungsi sebagai pengganti kabel untuk menghubungkan berbagai komponen.
  • Menjadikan tampilan suatu rangkaian unit elektronik menjadi lebih menarik dan rapih.